מבזקים

צְבָא ארה"ב בִּיצַע ניסוי במערכת 'כִּיפַּת ברזל'

משרד הביטחון מסר כי צבא ארצות הברית בִּיצָע ניסוי ראשון בסוֹלְלַת כיפת ברזל. משְׂרְדי הביטחון של ישראל וארה"ב חתמו ב-2019 על הֶסכם לאַסְפָּקַת שתי סוללות כיפת ברזל. הסולְלות הִגִיעו לארה"ב ב-2020. ארה"ב תִהיה המדינה היְחידה מִלְבַד ישראל שתִשְתַמֵש בטכנולוגיה.