מבזקים

פרישת ישראל מארגון אונסק"ו נכנסה לתוקף 

פְּרישָתָה של ישראל מאִרגון אונסק"ו – ארגון החינוך, המַדָע והתַרבּוּת של האו"םנִכְנְסָה אֶתמול לתוֹקֶף באופֶן רִשְמִי. זאת, שנה לאחר ההַחְלָטָה של ישראל לפרוש מהארגון בְּשֶל היַחַס של האִרגון לישראל.