מבזקים

פסח בבית, מַסֵכות ברחוב

הַנְחָיוֹת חדשות לציבּוּר בישראל:

לַחֲבוש מַסֵכות במֶרְחָב הציבורי. גם צָעִיף או מַסֵכָה מְאוּלְתֶרֶת שאפשר להכין מִבַּד יכולים לשמש כמַסֵכָה.

כל ישראלי שיחזור מחוּ"ל יִיכָּנֵס לבִידוּד במְלוֹנית.

יוּחְרְפוּ ההַגְבָּלוֹת על כניסה לבני ברק ויציאה מהעיר בְּשֶל שִיעורי ההִידָבְקוּת הגבוהים בעיר.

את ליל הסדר ואת חג הפסח חוגגים בבית, רק עם בני המשפחה הגרים בבית.