מבזקים

אישור השְהוּת בישראל לפְליטים מאוקראינה – עד סוף 2024

הממשלה הֶחליטה לְהַאֲריך את אישור השְהוּת של הפְּליטים מאוקראינה בישראל עד סוף שנת 2024.

שַגְרִיר אוקראינה בישראל בֵּירַך על הַחְלָטַת הממשלה לְהַאֲרִיך את האישור לפליטים האוקראינים שהִגִיעו לישראל בְּעִקְבוֹת המלחמה באוקראינה.

השגריר אמר: "אנו מודים על ההחלטה של מֶמְשֶלֶת ישראל להאריך את האישור לאֶזרחים אוקראינים לִשְהוֹת חוּקִית בישראל עד סוף 2024. החלטה זו נְדיבה בִּמְיוחד בזמנים מְאַתְגְרִים אלה של ישראל. אנחנו מאוד מַעֲרִיכִים את ההחלטה. העמים שלנו עוברים יחד את הזמנים הקשים ביותר, וגם עכשיו אנו מרגישים את תְמִיכַת העם הישראלי".