מבזקים

פיקוד העורֶף: באזורים הירוקים מוּתֶרֶת הִתְקַהֲלוּת של עד 30 אלף אנשים

פיקוד העורֶף הודיע על שינוי במְדיניות ההִתְגוֹנְנוּת באזורים המוּגְדרים כירוקים ברחבֵי הארץ. מאתמול בשעה 18:00 פיקוד העורֶף מאפשר הִתְקַהֲלות של  עד 30,000 אנשים, לְמַעֵט בערים אשקלון ונְתיבות, שבהן נשארת המִגְבָּלָה של עד 15,000 אנשים.

באזורי קַו העִימוּת וביִישוּבֵי עוטף עזה טֶרֶם הוּסְרו המגבלות.