מבזקים

פיקוד העורף הֵסִיר את ההגבלות, יש לימודים ביום ראשון!

בתום הערכת מצב בפיקוד העורף, הוחלט הבוקר להסיר את כל ההגבלות ברחבי הארץ. החל מהיום, ניתן לקיים התקהלויות בהתאם להנחיות הקורונה. החל מיום ראשון הלימודים יתקיימו כסדרם.

שבת שלום!