מבזקים

פיצוצים מִסְתוֹרִיים באיראן

חמישה פיצוצים מִסְתוֹרִיים אֵירְעוּ בימים האחרונים באיראן. חֶלקם פָּגְעו במִתְקָנִים הקשורים לפרויקט הגַרְעין האיראני וגָרְמו להם נזק.

איראן מפנה אצבע מאשימה כלפי ישראל. ישראל הרִשְמית שוֹתֶקֶת.

יש בישראל כּוֹנְנוּת מחֲשָש לתְגוּבה איראנית אֶפְשָרית.