מבזקים

פייזר הִגִישה ל-FDA בקשה לְאַשֵר חיסון לילדים

עֲנָקִית התְרוּפוֹת האמריקנית פייזר הודיעה כי הִגִישה ל-FDA, מינְהל המָזון והתְרופות האמריקני, בקשה רִשְמִית לאישוּר חֵירוּם לחיסון ילדים בני 5 עד 11. בחברה הֶעֱבירו ל-FDA נְתוּנים מהניסוּי שעָרְכָה בַּחיסון בְּקֶרֶב ילדים בני 5 עד 11. בחֶברה אומרים כי מהניסוי בחיסון הילדים עָלו מִמְצָאים שהראו עלייה מַשְמָעוּתִית בכמות הנוגְדָנים בקרב ילדים.