מבזקים

פִּיגוּעַ דְקירה במזרח ירושלים

מְחַבֵּל פלסטיני דָקַר אתמול צעיר חֲרֵדִי ליד שַעַר שְכם במזרח ירושלים ופצע אותו באוֹרַח בֵּינוני. המְחבל ניסה לִדְקור גם לוחֵם של מִשְמַר הגְבול. הלוחֵם ולוחֶמֶת של מִשמר הגְבול יָרו במְחבל והָרְגו אותו.