מבזקים

פּוּרְסַם סִרטון החֲטיפה של התַצְפִּיתָנִיוֹת בבְסִיס נחל עוז

לבקשת הוֹרֵיהֶן של חמש התַצְפִּיתָנִיוֹת שנֶחְטְפו מבְּסיס נחל עוז, ועדיין נמצאות בשְבי חמאס – פורסם אתמול בתִקְשורת סִרטון החֲטיפה של הבנות. 

הסרטון צוּלַם במַצְלמות הגוף של מחבלֵי חמאס ב-7 באוקטובר. פּוּרְסְמו רק 3 דקות מתוך הסִרטון שצילְמו המְחבלים.

קשה לִצְפִייָה