מבזקים

הַגְבָּלוֹת קורונה בפורים

קבינט הקורונה אִישֵר אתמול הַגְבָּלוֹת קורונה לחג הפורים. השנה לא יהיו מְסיבות, אֵירוּעִים הֲמוֹנִייִם ותַהֲלוּכוֹת עַדלֹאיָדַע.

כל בית כנסת יוכל לִבְחוֹר אם לפעול בְּמִסְגֶרֶת 'התָו היָרוק' למִתְחַסנים ולמַחְלִימִים בִּלְבַד או על פי מִגְבְּלוֹת ההִתְקַהֲלוּת (10 מִתפללים בִּפְנים ו-20 בחוץ). הִתְקהלויות אחרות יהיו אֲסוּרוֹת.

סְעוּדוֹת חג יִתְאַפְשְרוּ רק עם בני המשפחה הגרים בבית אחד. אם כל בני המשפחה מַחְזִיקִים בתְעודת מִתחסן אפשר יהיה לְקַיֵים סעודת פורים גם עם הילדים שאינם גרים בבית ההורים.