בריאות ורפואה

פסיכיאטרים מַזְהירים:

פסיכיאטרים מַזְהירים: סמליל עמותת ער"ן
פסיכיאטרים מַזְהירים:
צְפִייָה בסִרטון הזְוָועוֹת עֲלוּלָה לִפְגוֹעַ בנֶפֶש הצופים

המועצה הְלאומית לפוסט טראומה, המוּרכֶּבֶת מבְּכִירֵי הפסיכיאטרים המְטַפְּלים בנושא, מַמְליצה לְצַמְצֵם למינימום את הצְפִייָה בסרט המְתעֵד את הזְוָועוֹת שהִתְרַחֲשו ב-7 באוקטובר ביִישובי העוטף ובמסיבה ברעים.

הסרט הוּקְרַן עד כֹּה לקבוצות מְצוּמְצָמות של עיתונאים זָרים, עיתונאים ישראלים, שַגְרִירִים זרים וחברי כנסת. הפסיכיאטרים אומרים, כי הצְפִייָה בסרט עֲלוּלה לִפְגוע בצופה. הם חוֹשְשים שהסִרטון יִתְפַּשֵט לצופים רבים ויִגרום נֵזֶק לצופים, לזִכְרָם של הנִפְגָעִים, לאנשי העוטף ולאנשים רבים בחברה הישראלית.
יו"ר המועצה, פרופ' איל פרוכטר, אמר: "ברור לנו שאנחנו מדברים על אִיזוּן לא פשוט בין הצורך של מדינת ישראל להסביר ולְשַוֵוק אפילו בצורה אגרסיבית וכואֶבֶת את האֵירוּעים הקשים שקָרוּ במדינה ב-7 באוקטבר כהסבר או נִימוּק למלחמה ולנִיסָיון שלנו לְהָשִיב את החֲטוּפים ולְפַנוֹת את חמאס מרצועת עזה. מנגד, עומד הנֵזֶק. הנזק שבצְפייה בסרטים בצורה פחות מְבוּקֶרֶת ופחות קַפְּדנית".
"אנחנו לא אומרים שאסור להראות את זה למַנְהִיג מדינה או כתב בָּכִיר בכמה כְּלֵי תִקְשוֹרֶת או שגריר. זה משהו שקורה כבר תקופה, באופֶן מבוקר", הוא אומר, "אבל צְפִייָה חַסְרַת בַּקָרָה מאוד מְיוּתֶרֶת ויכולה לגרום לפוסט טראומה". 

המְנהלת המִקצועית של העֲמותה אומרת כי צְפייה עֲלולה לגרום נזק נַפְשי למְבוּגָרים, למִתְבַּגְרים ולילדים. "יש הֶבְדֵל בין יְדיעת העובְדות לבין צְפייה בזְוָועוֹת" היא מסבירה.

בעמותה מְדַוְוחִים על עלייה גדולה בפְנִיוֹת הצִיבּוּר לעזרה נַפְשית מִתחילת המלחמה.

 

 

 

בתמונה: סמליל עמותת ער"ן, תחת רישיון: שימוש הוגן בלוגו