כותרות

ערה"ש תש"ף

שנה טובה! 

 

 תהא שנה פורייה  !

 תהא שנת פריחה  !

תהא שנת פרנסה טובה !

תהא שנה פשוט יפה !

 

 

הצילום: אופיס

הדלקת נרות : ירושלים 17:51; תל אביב 18:09; חיפה 18:11

קריאת התורה ביום טוב ראשון:  "וה' פקד את שרה כאשר אמר" (בראשית פרק כ"א)

צאת יום א' ירושלים 19:03; תל אביב 19:04; חיפה 19:04

קריאת התורה ביום טוב שני: פרשת העקדה (בראשית פרק כ"ב)

מוצאי החג: ירושלים 19:01; תל אביב 19:03; חיפה: 19:02