בארץ

ערב ראש השנה תשע"ז חיים בישראל כ-8.6 מיליון תושבים

ערב ראש השנה תשע"ז חיים בישראל כ-8.6 מיליון תושבים הצילום: ויקיפדיה

ערה"ש תשע"ז חיים בישראל כ-8.6 מיליון תושבים

25 אלף עולים חדשים עלו השנה

לקראת השנה החדשה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על האוכלוסייה בישראל.

ערב ראש השנה תשע"ז חיים בישראל ישראל כ-8.585 מיליון נֶפֶש.

כ-75% מהתושבים בישראל יהודים וכ-21% ערבים.

מאז ראש השנה אֶשתָקַד גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-172 אלף נפש.

במהלך השנה נולדו בישראל כ-189 אלף תינוקות ונִפְטְרו כ-46 אלף בני אדם.

בשנה זו עלו לישראל כ-25 אלף עולים חדשים.