בארץ

ביום העצמאות ה-72: בישראל – 9,190,000 תושבים

ביום העצמאות ה-72: בישראל – 9,190,000 תושבים

ביום העצמאות ה-72: בישראל – 9,190,000 תושבים

עולים וצברים; מבוגרים וצעירים; יהודים, ערבים ואחרים

לקראת יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על התושבים בארץ.

הנה נתונים אחדים:

ערב יום העצמאות ה-72 חיים בישראל 9,190,000 תושבים:

6.806 מיליון מהם יהודים (74%); 1.930 מיליון ערבים (21%); 454 אלף אחרים (5%).

אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: קרוב ל-950 אלף ילדים עד גיל 4 חיים בישראל; כ-28% מהישראלים הם ילדים עד גיל 14; כ-12% בני 65 ומעלה; כ-50 אלף בני 90 ומעלה חיים בישראל.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפש.

מקום המדינה הגיעו לישראל 3.3 מיליון עולים, כ-44% מתוכם הגיעו החל בשנת 1990. מיום העצמאות שעבר הגיעו לארץ 32 אלף עולים.

45% מכלל בני העם היהודי בעולם חיים בישראל.

כ-78% מהיהודים החיים בארץ הם צברים (ילידי ישראל).

 

לצפייה בנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה