כותרות

ערב יום הכיפורים


גמר חתימה טובה !

 

שופר בכותל המערבי (ויקיפדיה)

 

הקריאה בתורה ביום הכיפורים: פרשת "אחרי מות" פרק ט"ז 

הדלקת נרות: ירושלים 18:05; תל אביב 18:23; חיפה 18:25

מוצאי יוה"כ: ירושלים 19:17; תל אביב 19:19; חיפה: 19:18