כותרות

ערב יום הכיפורים


גמר חתימה טובה !

 

שופר בכותל המערבי (ויקיפדיה)

 

הקריאה בתורה ביום הכיפורים: פרשת "אחרי מות" פרק ט"ז 

הדלקת נרות: ירושלים 17:40; תל אביב 17:58; חיפה 17:59

מוצאי יוה"כ: ירושלים 18:51; תל אביב 18:53; חיפה: 18:52