עמוד מתווך: חג ומועד- טיוטה (בפרסום להסיר את שם ולהשאיר בלי כותרת)

תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר
ראש השנה חג הסיגד חנוכה עשרה בטבת ט''ו בשבט ז' באדר
יום הכיפורים       יום המשפחה י''א באדר
סוכות       תענית אסתר
שמחת תורה       פורים
ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול
פסח יום הזיכרון לחללי צה''ל שבועות י''ז בתמוז תשעה באב
מימונה יום העצמאות ט''ו באב
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ל''ג בעומר
יום ירושלים