ישראל והתפוצות

עם ישראל חי

עם ישראל חי הצילום: ויקיפדיה

עם ישראל חי

נתונים לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה פִּרְסְמה הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה נְתונים אחדים:

בסוף שנת 2017 חיו בישראל 212,300 ניצולֵי השואה

בסוף 2017 מספר היהודים בעולם היה 14,600,000. מספר היהודים בישראל: 6.55 מיליון (45% מהיהודים בעולם). מהם: 5.059 מיליון נולדו בארץ, 1.495 מיליון נולדו בחוּ"ל

אוכלוסיית היהודים בעולם היום קרובה לזאת שהייתה בשנת 1925 (14.8מיליון). 

בשנת 1939, ערב מִלְחֶמֶת העולם השנייה, מספר היהודים בעולם היה 16.6 מיליון, מתוכם 449 אלף חיו בישראל (3%).

בשנת 1948, ערב הקָמַת המדינה, מספר היהודים בעולם היה 11.5 מיליון, מתוכם

650 אלף חיו בישראל (6%).

מתוך 14.60 מיליון היהודים החיים כיום בעולם: 6.5 מיליון חיים בישראל, 5.7 מיליון בארה"ב, 453 אלף בצרפת, 391 אלף בקנדה, 290 אלף בממלכה המאוחדת, 180 אלף בארגנטינה, 172 אלף ברוסיה, 116 אלף בגרמניה, 113 אלף באוסטרליה.