מבזקים

עלייה של 3.7% בזַכָּאוּת לתְעודת בַּגְרות

משרד החינוך פרסם נתונים על שיעור הזַכָּאוּת לתְעודת בַּגְרות בְּקֶרֶב בוגרי כיתות י"ב בשְנת הלימודים תש"ף (2020-2019), שהִתְנַהֲלה ברובה מֵרחוק בִּגְלל הסְגָרים. מהנְתונים עולה כי שיעור הזַכָּאוּת לתעודת בגרת בשנה זו היה 73.4% – עלייה של 3.7% לְעוּמַת השנה שקָדְמָה לה. 

מהנְתונים עולה עוד כי קרוב ל-63.8% מכְּלַל הזַכָּאים לבגרות עומדים בִּדְרישות הסַף לכניסה לאוניברסיטאות