מבזקים

עלייה בצְריכַת החשמל בקיץ

מנְתונים על צְריכַת החשמל בחודשים יולי ואוגוסט שפִּרְסְמה חֶברת החשמל עולה כי השנה נִרְשְמה עֲלייה של כ-10% בצְריכת החשמל לְעוּמַת חודשים אלה בשנה שעברה. בחמש השנים האחרונות חל גידול של 18.5% בצְריכת החשמל בקיץ.