עלייה וקליטה

עלייה במספר הסטודנטים ממוצא אתיופי בישראל

עלייה במספר הסטודנטים ממוצא אתיופי בישראל עולים מאתיופיה (אופיס)

עֲלִייָה במספר הסטודנטים מִמוֹצָא אתיופי בישראל

נתוּנים לרגל חג הסיגד

לְרֶגֶל חג הסיגד החל ב-כ"ט בחשוון פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על יוצאי אתיופיה החיים בישראל.

הנה נתונים אחדים על חִינוּך והשְׂכָּלָה:

בשנת הלימודים תשע"ה למדו כמחצית מהתלמידים מִמוֹצָא אתיופי בפיקוח הממלכתי-דתי. שִיעוּר זה נמצא במְגָמַת ירידה בעָשׂוֹר האחרון.

שיעור הנִיגָשִים לבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות י"ב יוצאי אתיופיה הגיע בשנת 2015 ל-89%, לְעוּמַת 94% בְּקֶרֶב כלל החינוך העברי.

אחוז הנְשִירָה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה נמוך במעט מזה של כְּלל תלמידי החינוך העברי: 1.2% לעומת 1.4% בכלל החינוך העברי.

מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה נמצא במגמת עלייה מַשמָעוּתִית.

גם מספר יוצאי אתיופיה בקרב מקבלי תְאָרִים הוא במגמת עלייה – 530 בשנת תשע"ה.

בתשע"ו – שיעור הנשים בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה –  71% לעומת 57% בקרב כלל הסטודנטים היהודים.