מבזקים

עושה שלום במרומיו – ביום הכיפורים, בברלין

 

זמן קצר לאחר פיגועַ היֶרִי בהאלה שבגרמניה הגיעה קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל לבית הכנסת החדש בברלין והִשְתַתְפה בטֶקֶס זיכָּרון שהִתקיים ליד בית הכנסת.

בטקס שרו הנוכְחִים את "עושה שלום במרומיו".