מבזקים

עוֹצֶר לֵילִי בפורים

שָׂרי הממשלה הֶחליטו אֶמֶש לְהַטִיל עוֹצֶר לֵילִי בחג הפורים, בימים חמישי, שישי ושבת, מהשעה 20:30 בערב ועד למוחרת ב-05:00 בבוקר. בשְעות העוֹצֶר תהיה מִגְבֶּלֶת תְנועה של אלף מטרים ויהיה אסור לִשְהוֹת בבית אחר. התַחבורה הציבורית הבֵּין עירונית תושְבַּת בימים אלה מ-20:00 ועד הבוקר. 

בְּמַהֲלַך שְעות היום מוּתָר לקיים אֵירוּעִים בהֶתְאֵם להַנְחָיוֹת היְציאה מהסֶגֶר: 10 בני אדם במקום סגור ו-20 במקום פתוח. לא יִתְקַיְימו אֵירועים, תַהֲלוּכוֹת עַדלֹאיָדַע ומוֹפָעִים.