מבזקים

מִבְצַע 'עולים הביתה'

ראש הממשלה נפתלי בנט, אמר ביום חמישי בפתח יְשיבת וַעֲדַת השָׂרים לעִנְיְינֵי עלייה וקליטה: "אנחנו פותחים היום את מִבְצַע 'עולים הביתה' לְהַעֲלָאַת יהודי אוקראינה שבסַכָּנָה ויהודי הסְביבה. זה רגע חשוב, רגע שֶלִשְמוֹ נוֹעַדְנו, ולִשְמוֹ הוּקְמה מדינת ישראל. המְשִׂימה שמוּטֶלֶת עלינו היא גדולה, היא מוּרְכֶּבֶת מהרבה מאוד משימות קטנות ופְרָטים קטנים, ואנחנו צריכים להבין מהי המְשימה הגדולה".

עוד אמר: "אנחנו צריכים גם לְהֵיעָרֵך ליום שאחרי קַבָּלַת הפָּנים. העולים יהיו זְקוּקִים למקום לגור בו, למְקומות עבודה, חִינוּך ובְריאות".