מבזקים

עוד עו"ד

בבְחינת ההַסְמָכָה של לִשְכַּת עוֹרְכֵי הדין, שנֶעֶרְכָה בחודש שעבר, עברו בהצלחה את המבחן 54.68% מהנִיגָשים לבחינה. נבחנו 1,752 מִתְמַחִים ומִתְמַחוֹת. 696 מִתוֹכָם נִיגְשו למבחן בַּפַּעם השנייה או השלישית.