מבזקים

עוברים לשעון חורף

ישראל עוברת לשעון חורף בלילה שבין שבת לראשון. בשעה 02:00 בלילה שבין שבת לראשון יש להזיז את השעון שעה אחת אחורנית – לשעה 01:00.

שעון החורף יימשך עד 29  במרץ 2019.