מבזקים

מחר: סרט ב-10 שקלים

מחר מציינים בישראל את יום הקולנוע. מחיר כרטיס קולנוע מחר יהיה 10 שקלים.

ביוֹזמָה של יום הקולנוע משתתפים כ-40 בתי קולנוע ברִשתוֹת הקולנוע.