מבזקים

סְעָרַת פגסוס

עיתון 'כלכליסט' פִרסם אתמול רְשימה אֲרוּכָּה של שמות של אֶזרחים שלְטַעֲנַת העיתון המשטרה הִפְעילה נֶגְדָם את תוֹכְנַת הרִיגוּל פגסוס. ברְשימה: אנשֵי ציבור, מַנְכָּ"לים במשׂרְדֵי ממשלה, רָאשֵי עיריות, עיתונאים, מַפגינים, עֵדים במִשפטים ואנשֵי עֲסָקים.

הפִּרסומים מְעוֹרְרים סְעָרָה ציבורית. בְּעִקְבות הפרסומים הקודְמים בנושא זה בעיתון הֵחֵלו בשבוע שעבר במשְׂרד המִשפטים לִבְדוק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹכְנוֹת רִיגוּל. במַערֲֶכֶת הפוליטית ובציבור קוראים להקים וַעֲדַת חֲקירה מַמְלַכְתית לחֲקירת הפָּרָשָה. בציבור קוראים לִבדוק 'מי נתן את ההוֹרָאָה'.