בית ומשפחה

סטטיסטיקה של אהבה

סטטיסטיקה של אהבה הצילום: ויקיפדיה

סטטיסטיקה של אהבה

על כלות וחתנים, רווקים ונשואים

לרגל ט"ו באב פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על נישואין בישראל.

הנה נתונים אחדים על נישאים בישראל בשנת 2014:

50,797 זוגות התחתנו בישראל בנישואים במוסדות הדת. כ-73% מהם יהודים.

גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (27.9 בקרב החתנים היהודיים).

גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25 (25.9 בקרב הכלות היהודיות).

פער הגילים הממוצע בנישואין ראשונים בין הֶחתן לבין הכלה הצטמצם מאז 1970. פער הגילים ב-2014 היה 2.6 שנים בכלל האוכלוסייה, שנתיים בקרב היהודים, 4.2 שנים בקרב המוסלמים.

כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2014.

אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-50%.

אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מ-3% בסוף 1970 לְ-11% בסוף שנת 2014.

אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.

בשנת 2014, דוּוְחוּ למרשם האוכלוסין 8,782 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.