מבזקים

סוף לתָו הירוק ולתָו הסגול

מהלילה בחֲצות הוּסְרו רוב הַגְבָּלוֹת הקורונה ובוּטְלוּ התָו הירוק והתָו הסָגול.

ההַגבלות על כְּניסה לישראל וִיציאה ממנה נִשְאֲרו בתוֹקֶף.

החובה לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים לא הוּסְרָה, לפי שעה. במשרד הבריאות מִתְנַהֲלים דיונים בנושא זה.