מבזקים

נִקבע סֵדֶר העֲדִיפוֹיוּת במַתַן החיסון

משרד הבריאות פִּרסם אתמול את סֵדֶר העֲדִיפוּיוֹת שנִקבע למַתַן החיסון.

לפי הרְשימה, הראשונים שיִתְחסנו הם הסְגָלִים הרְפואיים – בבתי חולים, קופות החולים, המִרְפְּאות הפְּרָטיות, מִרְפְּאות רופאֵי השיניים, הדיירים והעובדים בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים, סטודנטים לסִיעוּד ורְפואה, צִוְותֵי מד"א ואִרגונֵי ההַצָלָה, בני 60 ומעלה.

בשָלָב השני יִתחסנו אנשים הנִמצאים בקבוצות סיכון: חולֵי סוּכֶּרֶת, הַשְמָנַת יֶתֶר חולנית, יֶתֶר לַחַץ דם, מַחלת רֵיאוֹת, מטופלים עם דִיכּוּי חיסוּני, מוּשְתְלֵי אֵיבָרִים וחולים המטולוגיים. בקבוצת החולים עם דיכּוי חיסוּנִי יִתְחַסנו גם בני הבית של המְטופלים.

בהמשך יִתחסנו מורים וגננות, עובדים סוציאליים, סוֹהֲרים ואֲסִירִים בבתי סוהר.

חיילי צה"ל וכוחות הביטָחון יְקַבלו הַקְצָאַת חיסון בהֶתְאֵם לתוכנית שתוּצַג על ידי משרד הביטחון ותְאוּשַר במשרד הבריאות.

בהֶמשך יִינָתֵן החִיסון לכְלל האוכלוסייה, על פי כמות החיסונים שתַגִיעַ וקֶצֶב החיסון בקופות החולים.

מַחלימים מקורונה, נשים בהֵרָיוֹן, נשים מְנִיקוֹת, אנשים עם תְגובות אלרגיות קשות, נשים המְתַכְנְנוֹת להיכָּנס להריון וילדים מתחת לגיל 16 – לא יְקבלו בשָלָב זה את החיסון. זאת בְּשֶל העוּבדה שהניסוי בחיסון לא כָּׂלַל את הקבוצות האלה.