מבזקים

סֶגֶר שלישי מיום ראשון ב-17:00

הממשלה הֶחליטה לְהטיל סֶגֶר מיום ראשון בשעה 17:00 לשבועיים לְפחות.

רשימת ההגבלות:

הַגְבָּלַת תנועה מהבית ל-1,000 מטר (לְמַעֵט מקרים חֲריגים ויציאה להִתחסן);

איסור שְהִייָה בבית מגורים של אדם אחר (לְמַעֵט משפחה גַרְעינית);

המִסחר, הבילוי והפְּנַאי יִיסָגרו בִּמְלוֹאָם פְּרט למִשלוחים (ללא איסוף עצמי);

עֲסָקים שאינם מקבלים קָהָל יעבדו במַתְכּוֹנֶת של 50%;

תַחבורה ציבורית תפעל בהֶקֵף של 50% מהנֶפַח הרגיל;

הִתְקַהֲלויות – עד 20 בני אדם בשֶטח פתוח ועד 10 בני אדם בחֲלָלִים סגורים;

"האיים היְרוקים" ייסגרו;

ספורט יחידני מותָָר ללא הַגבלת מרחק;

הסופרמרקטים ורִשְתות הפארם יישארו פתוחים.

בחינוך: 

הגנים וכן כיתות א'-ד' יפעלו בין 8:00 ל-13:00;

תלמידי  כיתות י"א-י"ב יגיעו לבית הספר פעמיים בשבוע לפחות;

יתר התלמידים יחזרו לזום;

החינוך המיוחד יפעל כרגיל.