מבזקים

סֶגֶר כללי בראש השנה

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול להטיל סֶגֶר מלא למשך שבועיים הָחֵל מראש השנה ואחריו להטיל הַגְבָּלות חֲמוּרוֹת לשבועיים.

הממשלה אֲמוּרָה להִתכנס ביום ראשון בבוקר כדי לְאַשֵר את החלטת הקבינט. 

מועד תחילת הסֶגֶר עדיין לא נִקבע – ביום רביעי או ביום שישי, ערב ראש השנה.