מבזקים

נִתְפַּס החָשוּד ביֶרי בניו יורק

אחרי כִּימָמָה של מָצוֹד – מִשְטֶרֶת ניו יורק עָצְרה אתמול את החָשוד ביֶרי בקְרוֹן הרכֶּבֶת התַחתית בברוקלין. החָשוּד לא הִתְנַגֵד למַעֲצָר.