מבזקים

נִתְפְּסו שני המְחבלים שבָּרחו מכֶּלֶא גִלבוע

כוחות הביטָחון הִצליחו לִתְפּוֹס הלילה את שני המְחבלים שברחו מכֶּלֶא גִלבוע לפני שבועיים. השניים נִתְפְּסו חיים וללא הִתְנַגְדות. הם נִלְכְּדו בבית בג'נין, לאחר שכוחות הביטָחון כִּיתְרו את הבית שבו שָהו וקראו להם לצאת ולְהַסְגִיר את עַצְמָם. השניים יצאו מהבית כְּשֶיְדיֵהֶם מוּרָמוֹת. יחד איתם נֶעֶצרו שני הסַייְעָנִים הפלסטינים שהיו בבית וסִייְעו להם. אין נִפְגָעים לְכוֹחוֹתינו.