בארץ

נתונים כלליים על הבחירות לכנסת ה-23

נתונים כלליים על הבחירות לכנסת ה-23 הצילום: Kobi Gideon לע"מ

נתונים כלליים על הבחירות לכנסת ה-23

6,454,438 בעלי זכות בחירה

הנה נתונים אחדים על הבחירות לכנסת ה-23:

מספר בעלי זכות בחירה                                                 6,454,438

סה"כ קלפיות ברחבי הארץ                                             11,026

קלפיות נגישות מיוחדות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ      2,239

סה"כ קלפיות נגישות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ          4,035