מבזקים

נְשִׂיאַת בית המשפט העליון: אין מקום לשִׂיחַ לוֹחמָנִי נגד מַעֲרֶכֶת המשפט

נְשִׂיאַת בית המשפט העליון, השופֶטֶת אסתר חיות, נָשְׂאָה דְברים אתמול בכֶנֶס השנתי של המָכוֹן לביטָחון לאומי. חיות אמרה, בין השאר: יש הטועֲנים שהרָשוּת השופֶטֶת צָבְרָה כוח ועוצְמה, ולכן יש לְבַצֵעַ מַהפכָה להחלָשַת כוחה. כוח, שְבירה וחורבָּן אלו מושָׂגים הנמצאים בשִׂיח כְּלַפֵּי הרָשות השופטת. למונָחִים הלקוחים מעולם המושגים הלוֹחמָָנִי אין מקום בשיח.