מבזקים

נִפְתח כֶּנֶס החורף של הכנסת

הכנסת חוזרת לעבודה אחרי חופשת הקיץ וחגי תִשרי. כֶּנסֶ החורף של המושבָ השני של הכנסת העשרים וארבע יִיפָּתח היום בשעה 16:00 בִּישִיבה חֲגיגית של מְליאת הכנסת במַעֲמַד נְשיא המדינה ונְשיאת בית המשפט העֶליון.

במִסְגֶרֶת היום החֲגיגי יִתקיים אֵירועַ הַצְדָעָה מיוחָד לחבריֵ המִשלָחות למִשְׂחקים האולימפייים והפרלימפיים. הספורטאים יהיו אורְחֵי הכנסת ויִצְפּוּ מהיָצִיעַ בישיבת הפתיחה החגיגית.