מבזקים

נִפתַחַת שנת הלימודים האקדמית

שנת הלימודים האקדמית נפתחת היום.

בשנת תשע"ז ילמדו 310,565 סטודנטים ב-63 המוסָדות להַשְׂכָּלָה גבוהה ברחבי הארץ:

234,965 סטודנטים צְפוּיִים ללמוד לתוֹאַר ראשון, ובהם כ-58,690 סטודנטים חדשים.

63,120 סטודנטים יִלמדו לתואר שני;

11,075 סטודנטים יִלמדו לתואר שלישי;

1,405 סטודנטים יִלמדו לימודי תעודה.