מבזקים

נִפְרָדִים מ-2020

העולם נִפְרָד הלילה משנת 2020 ומְקַדֵם בִּבְרכה את 2021.

שנת 2020 תִיזָכֵר בהיסטוריה כ'שנת הקורונה' – המגֵפה שפָּגְעָה בעולם כולו.

היא תִיזָכֵר גם בִּזְכוּת ההצלחה של עולם המַדָע לְפַתֵח בזְמן שִׂיא חיסון נגד הנגיף ומסתיימת בהתחלת מִבְצעֵי החיסון בישראל ובעולם ובתִקְוָוה גדולה לְהִתְגַּבֵּר על הנגיף.

השנה הזו תיזכר כ'שנת הזום'.

2020 תיזכר כשנה שבה דונלד טראמפ, הנשיא השָנוּי במַחְלוֹקֶת, מַכְחִיש הקורונה, סִייֵם את כְּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּהוּנָתו כנשיא ארצות הברית.

בישראל הייתה זו שנה של מַשְבֵּר שלא ידענו כמוהו בעבר: משבר בריאותי, כלכלי, חֶברתי, מַנְהיגוּתי; בְּחִירוֹת שלישיות בתוך שנתיים; מֶמְשֶלֶת אַחְדוּת ללא אחדות; מדינה בלי תַקְצִיב מדינה; הַפְגָנוֹת הֲמוֹנִיוֹת; כנסת שהִתְפַּזְרָה ובחירות רביעיות בתוך שנתיים.

הייתה זו שנה של חֲתִימַת הֶסְכמֵי נורמליזציה עם מדינות ערביות והמשך המְתיחוּת בגְבוּלוֹת עם המדינות השְכֵנוֹת.

הֱיִי שלום 2020! ברוכה הבאה 2021!

מגיעה לנו שנה טובה יותר!