מבזקים

נַעַר בן 16 טָבַע למָוֶות בחוף הים בעכו

נַעַר כבן 16, עולה חדש מאוקראינה, טָבַע למָוֶות אֶמֶש בחוף האַרְגָמָן בעכו.

הטְבִיעָה אֵירְעה סָמוּך לשעה 19:30, לאחר סְגירת תַחֲנַת ההַצָלָה בחוף.
הנער, שבָּרַח עם מִשפחתו מהמִלחמה באוקראינה ועלה לארץ השנה, בִּילָה בחוף הים עם חבֵרָיו. בְּשָלָב מְסוּיָם הִבְחִינוּ הנְערים האחרים כי חברם נֶעֱלַם. הם הִצְליחו לְאַתֵר אותו ומָשוּ אותו אל החוף, ועובְרים ושָבים הֵחֵלו לְבַצֵעַ בו  פעולות הַחְיָיאָה. צוות מד"א שהגיע למקום נֶאֱלַץ לִקְבּוֹעַ את מותו.
זִכְרוּ: בחיים לא נכנסים למים כשאין מציל!