מבזקים

נֶעֱרָכִים להַלְוָויָה הֲמוֹנִית

גְדוֹל הדוֹר הרב חיים קניבסקי יוּבָא היום לִמְנוּחוֹת. מַסַע ההַלְוָויָה יֵצֵא בשעה 12:00 מבֵּיתו של הרב לבית העָלְמִין בבני ברק.

מַעֲרִיכִים כי בין 600,000 למיליון בני אדם צְפוּיִים להַגיע להַלְוָויָה.

המִשטרה וכוֹחוֹת החֵירוּם וההַצָלָה נֶעֱרָכִים להַלְוָויָה בכוחות מְתוּגְבָּרִים: 3,000 שוטרים, מִתְנַדְבִים רבים, חֲסִימַת כְּבישים מ-06:00 בבוקר ועד שְעות הערב בכל אזור גוש דן והמֶרכז – מנתניה ועד ראשון לציון וחולון, שִינוּיִים בתַחְבּוּרה הצִיבּוּרית, לימודים בזום באוניברסיטאות ובבתי ספר בגוש דן, עבודה מהבית במִשְׂרדים.

המשטרה מבקשת מהציבור לְהִימָנַע כְּכֹל האפשר מִלְהַגִיעַ לגוּש דן עד שעות הערב.

במשטרה חוֹשְשִים מֵאָסוֹן וקוראים למִשְתַתְפים בהַלְוָויָה לְהִישָמַע להוֹרָאוֹת השוטרים, לא להביא ילדים, לא לְהִצְטוֹפֵף ולא לַעֲלוֹת על גַגוֹת וגְדרות.