מבזקים

נכון לעכשיו: היְלדים נִשארים בבית

המֶמשלה דנה אתמול במשך שעות בצַעֲדֵי היְציאה מהסֶגֶר ובפְתיחה אֶפְשָרית של מערכת החינוך

מוּמְחֵי משרד הבריאות הִצִיגו תְמונה מַדְאִיגָה והִזְהִירוּ מִפְּתיחה לא אַחְרָאִית של מַעֲרֶכֶת החינוך ושל המֶשֶק. 

היְשיבה הִסתיימה בלי לְקַבל הַחלטות. הוּחְלַט להמשיך את הדִיוּן הָערב.