בארץ

נישאים בישראל בשנת 2016

נישאים בישראל בשנת 2016 הצילום: ויקיפדיה

נישאים בישראל בשנת 2016

לקראת ט"ו באב פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על נישואין בישראל.

הנה נתונים אחדים על הנישאים בישראל בשנת 2016:

52,809 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין. כ-73% מהם יהודים.

בִּ-87% ממקרי הנישואין של יהודים שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), 5.4% ממקרי הנישואין של יהודים היו של גרוש עם גרושה, 4.2% היו של גרוש עם רווקה ו-2.8% של רווק עם גרושה.

בשנת 2016, דווחו למרשם האוכלוסין כְּ-9,031 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.

גיל הנישואין

גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו בפעם הראשונה היה 27.5 (27.8 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו בפעם הראשונה היה 25.1 (25.9 בקרב היהודיות).

גיל הנישואין הממוצע עלה ב-46 השנים האחרונות בשנתיים וחצי בקרב החתנים, ובכשלוש וחצי שנים בקרב הכלות.

רווקים ורווקות

כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מֵ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף 2016. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה באותה תקופה מִ-13% ל-46%.

אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מִ-3% בסוף 1970 לִ-12% בסוף 2016. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה זו מִ-2% ל-10%.

ביישובים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים יש אחוז גבוה של רווקים ורווקות בגילים 49-45 לעומת שיעור הרווקים והרווקות בגילים אלה באוכלוסייה היהודית בארץ.

 

בתמונה: חופה בקיבוץ אילות (ויקיפדיה)