מבזקים

נותנים כָּתֵף שנייה

אֶמֶש הִתחיל בישראל שְלַב מַתַן החיסון השני, לאֶזרחים שקיבלו את המָנָה הראשונה לפני 21 ימים.

עד כֹּה קיבלו את המנה הראשונה של החיסון של פייזר בישראל 1.8 מיליון אזרחים. 70% מבני 60 ומעלה קיבלו את המנה הראשונה.

היום ובהמשך השבוע צפוי להגיע אַרצה 'מִשְלוֹחַ מָנוֹת'  – מאות אַלפֵי מָנוֹת של החיסון של חֶברת פייזר.