מבזקים

נְגיד בנק ישראל: אין אֲרוּחוֹת חִינָם

לקראת הדיון בממשלה על תַקְצִיב המדינה לשנת 2024: נְגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון שלח מכתב לראש הממשלה שבו כתב, בין השאר: "ללא נְקִיטַת צְעָדים להַגְדָלָה פֶּרמננטית של ההַכְנָסות כְּגוֹן הַעֲלָאַת מע"מ, ביטול הכַּוָונָה לְהַעֲנִיק נְקוּדות זיכּוּי להורים עם ילדים עד גיל 3 או צעדים אחרים שצְפוּיִים לְהָנִיב הַכְנָסות בהֵיקֶף דומֶה, איני רואה כיצד נִיתָן לְבַצֵעַ את ההַתְאָמוֹת התַקְצִיבִיוֹת הנִדְרָשוֹת. הביטוי 'אין אֲרוּחוֹת חִינָם' בהֶקְשֵר של מִימוּן הגידול המתמיד בהוצאות נכון מתמיד", כתב. 

לאחר פְּרוֹץ המִלחמה אמר הנגיד בתִקְשוֹרֶת: "יש לִבְדוק מֵחדש את כל ההוצָאות הלא נְחוּצוֹת בתקציב המדינה, כּוֹלֵל סְגירת משרְדֵי ממשלה מְיוּתָרים".