מבזקים

נְגיד בנק ישראל: קֶצֶב ההִתְאוֹשְשוּת של המֶשֶק יהיה איטי מהצפוי

לדבריו יש אִי וַדָאוּת באֲשֶר למספר היִשְׂרְאלים שיחזרו ממַעגל האַבְטָלָה והחל"ת למעגל העבודה ובאֲשֶר להֵיקֶף ולקֶצֶב הצְמיחה של המֶשֶק.