מבזקים

נא להכיר: 'כרמל' הרֶכֶב העֲתִידִי של צה"ל 

לאחר שלוש שנות פיתוחַ, הִצִיג משרד הביטָחון אתמול את הדְגָמִים של 'כרמל' – הרֶכֶב הקְרָבִי העֲתִידִי המְשוּרְיָין שצָפוּי לשֶמֶש את כוחות היַבָּשָה בצה"ל. החֲבָרוֹת אֶלביט, רפא"ל והתַעשייה האֲווירית שותָפות לפרויקט המְבוּסָס על בִּינָה מְלָאכוּתִית. הרכב החדש יהיה אוטונומי והוא יְתוּפְעַל על ידי שני לוחֲמים בִּלְבד.