מבזקים

מִתְקֶפֶת סייבר על בית החולים הִלֵל יפה

מַעַרְכות המִחְשוּב של בית החולים הִלֵל יפה בחדרה נִפְגְעו אתמול בְּעקִבְות מִתְקֶפֶת סייבר. מבית החולים נִמסר כי ההאקרים שפָּרְצו לַמערכת דורְשים כּוֹפֶר. עוד נמסר אתמול  כי "בית החולים מִתְנַהל במַעֲרָכוֹת חֲלוּפִיוֹת לטיפול בחולים. הטיפול מתקיים באוֹפֶן שוֹטֵף לְמַַעֵט פעילות אֶלקֶטיבית לא דְחוּפָה. האֵירועַ דוּוַח למשרד הבריאות ולמַעֲרַך הסייבר הלְאומי באופֶן מִיָדִי ונמצא בטיפול של טובֵי המומְחים בַּתְחום".

במשרד הבריאות ובמערך הסייבר הלְאומי קוראים למוסָדות רְפואיים ואֲחרים לְגַלוֹת עֵרָנוּת ולִנְקוֹט פעולות הֲגָנָה מפני מִתְקְפוֹת כּופְֹרָה